Takster 2018

Takster 2018

Foredrag
Hverdage, min. 2 timer                                                               400 kr.
Weekend og helligdage, min. 2 timer                                       550 kr.

Rundvisning
Rundvisning i arkivets åbningstider                                         Gratis
Rundvisning udenfor åbningstid                                              400 kr.

Forfattervirksomhed
A4-side med 2.400 enheder                                                    1.950 kr.
Udarbejdelse af bøger                                                         Efter tilbud

Fotokopier
Digital kopi af aviser – pr. side                                                  125 kr.
Digital kopi af film, video, pr. påbegyndt time                        410 kr.

Undersøgelser
Research, undersøgelser                                                             400 kr.
(Som også betales, hvis resultatet af undersøgelsen
skulle vise sig at være negativ.)

Gotisk
Gotisk skriftlæsning 1 time                                                          400 kr.

Slægtsforskning
Slægtsforskning, pr. påbegyndt times forundersøgelse         350 kr.
første halve time er gratis

Eksamensbevis
Genudstedelse af eksamensbevis                                             100 kr.

Udstillinger
Materialer og løn (á 300 kr. pr. time)                    Faktiske udgifter

Tillæg
Ekspedition (-porto)                                                                       25 kr.
Ekspresstillæg                                      Faktiske udgifter(min. 100 kr.)

Scanning af billeder og dokumenter
Scanning pr. billede/dokument                                                130 kr.
CD-rom                                                                                          20 kr.

Fotografiske billeder til kommercielt formål
Til brug for annoncer, reklamer m.m                                       600 kr.
Til film- og videoproduktion (pr. sek.)                                       80 kr.

Bestilling af sag fra eget arkiv
For arkivalier                                                                               350 kr.
For billeder                                                                                    75 kr.