Staff information

Staff information

Head of Archives
Bent Vedsted Rønne
E-mail: bevr@haderslev.dk
Telephone: +45 7434 7801

Cultural mediator
Sara Hai Abildtrup
E-mail: shab@haderslev.dk
Telephone: +45 7843 7806

Administrative officer
Jeanette Ullerup
E-mail: jeul@haderslev.dk
Telephone: +45 7434 7802

Archive assistant with special responsibility for AV materials
Jette Olsson
E-mail: joos@haderslev.dk
Telephone: +45 7434 7812

IT archivist with special responsibility for Municipal archives
Søren Pelsen Thyssen Andersen
E-mail: spta@haderslev
Telephone: +45 7434 7809

IT archivist with special responsibility for IT security and archiving
Niels-Peter Lund Gade
E-mail: nplg@haderslev.dk
Telephone: +45 7434 7807

Archive staff
Birthe Nielsen
E-mail: binl@haderslev.dk
Telephone: +45 7434 7800

Sten Skjött
E-mail: stjs@haderslev.dk
Telephone: +45 7434 7803

Archive assistants
Anja Usbeck Pedersen
E-mail: auan@haderslev.dk
Telephone: +45 7434 7800

Bitten Lund Thonesen
E-mail: blut@haderslev.dk
Telephone: +45 7434 7811

Gitte Karoline Larsen
E-mail: gkal@haderslev.dk
Telephone: +45 7434 7800

Janne Katrine Frederiksen
E-mail: jkfr@haderslev.dk
Telephone: +45 7434 7811

Lillian Lindholm
E-mail: llho@haderslev.dk
Telephone: +45 7434 7800

Lizette Ravn
E-mail: lrav@haderslev.dk
Telephone: +45 7434 7805

Michael Starman
E-mail: star@haderslev.dk
Telephone: +45 7434 7800

Sigrid Beck
E-mail: sibe@haderslev.dk
Telephone: +45 7434 7800

Tove Pettersen
E-mail: tptt@haderslev.dk
Telephone: +45 7434 7804

Technical service assistants
Rasmus Klein Jensen
E-mail: rasj@haderslev.dk

Pia Hoffmann Larsen
E-mail: pahl@haderslev.dk
Telephone: +45 7434 7800

Vivi Johansen
E-mail: vijh@haderslev.dk
Telephone: +45 7434 7800